خدمات گمرکی و ترخیص کالا

 

مشاورین گمرکی این شرکت آماده ارائه خدمات مشاوره ترخیص کالا، پلان های بلند مدت واردات و صادرات کالا و ارائه پلان های بازرگانی برای تمامی تجار و شرکت های بازرگانی می باشند. از جمله خدمات این شرکت می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • ثبت سفارش
  • گشایش اعتباری و اجرای کلیه خدمات گمرکی (ترانزیت و ترخیص کالا)
  • تخلیه و بار گیری در مبداء و مقصد
  • بسته بندی کالا و بارگیری و نظارت برعملیات بارچینی
  • بازرسی کالا در مبدا و مقصد
  • قابلیت انجام امور  Switch BL
  • مشاوره در امور صادرات و واردات
  • انجام کلیه امور بانکی (حواله های بانکی ، تخصیص ارز و ...)