سرویس حمل ترکیبی

 

حمل و نقل ترکیبی یا ترانزیت با استفاده از ترکیبی از وسایل نقلیه از قبیل: کشتی، هواپیما، قطار و کامیون صورت می پذیرد. که با توجه به آنکه کشور ایران در مسیر چهارراه ترانزیت جهانی قرار گرفته است، میتواند بیشترین تاثیر در جا به جایی کالا در کریدور های اصلی منطقه ایفا کند.  این شرکت با تکیه بر توانایی های بالقوه و چندین ساله خود در تمامی شیوه های حمل از جمله حمل جاده ای ، ریلی ، دریایی و هوایی و همچنین با بهره مندی از دفاتر و نمایندگی های خود ، جهت ارائه خدمات یکپارچه با توجه به نیاز مشتریان آماده همکاری می باشد.