دانشنامه

  • 92
  • 51 مرتبه
کریر به چه کسی گفته می شود؟

کریر به چه کسی گفته می شود؟

شنبه 29 مرداد 1401

حمل کننده ( Carrier ) به‏ کسی گفته می ‏شود که درقبال دریافت کرایه ‏ی حمل ، کالا یا مسافر را ، از نقطه‏ ای به نقطه ی دیگر ، حمل کند .
حمل کننده ، به دو زیرمجموعه ی زیر تقسیم می شود:
1-     حمل کننده ی عمومی ( Common carrier ) :
حمل کننده ی عمومی  در مسیرهای تحت پوشش خود کالای هر مشتری را  که حاضر به خرید خدمات او باشد   حمل می کند . حمل کننده ی عمومی ، مسئولیت کالا را از زمان بارگیری تا تخلیه در مقصد به عهده می گیرد. حمل کننده گان بدون کشتی ( NVOC: Non vessel owning carriers :) ، حمل کننده ی عمومی هستند این شرکت ها،  خدمات کشتیرانی را بدون آنکه  صاجب کشتی باشند، ارایه می دهند.
2-    حمل کننده ی خصوصی (Private carrier):
حمل کننده ای است که با مشتری خود وارد قرارداد می شود  و ممکن است خود را  از پاره ای از مسولیت ها مبرا سازد .

 

اخبار مرتبط