دانشنامه

  • 68
  • 75 مرتبه
اصطلاحات رایج در حمل و نقل جاده ای

اصطلاحات رایج در حمل و نقل جاده ای

دوشنبه 10 مرداد 1401

در صنعت حمل و نقل جاده ای عموما از اصطلاحات زیادی استفاده می‌شود که در اینجا به تعدادی از پرکاربردترین آنها اشاره می‌کنیم:
 (Import) واردات
(Export) صادرات
(Customs) گمرک
(Full Truck Loading) کامیون دربستی
(Full Container Loading) کانتینر دربستی
(Groupage) خرده بار
(Low Track Loading) خرده بار زمینی
(Land shipment) حمل و نقل زمینی
(Bill of leading) بارنامه
(Combined shipment) حمل ترکیبی
(Consignee) تحویل گیرنده کالا
(Ex work, factory, mail) از محل کار، کارخانه، محل کشت تحویل
(Cost & Freight) ارزش و کرایه
(Carnet TIR) کارنه تیر
(Packing List) پکینگ
(Invoice) فاکتور، صورت‌حساب
(Proforma Invoice) پیش فاکتور
(Certificate of origin) گواهی مبدا
(Health certificate) گواهی بهداشت
(EXW) حمل از درب کارخانه
(Door to Door) حمل درب تا درب
(Express) پست سریع
(DG cargo) کالای خطرناک
(Delivered at Frontier) تحویل گرفته در مرز
(Delivered-duty Paid) تحویل گرفته پس از پرداخت عوارض
(Surcharge) اضافه‌ای که به کرایه تعلق می‌گیرد

 

اخبار مرتبط